Nastavení služby ve Windows XP

Tento návod je platný pouze tehdy, zda užíváte pouze 1 počítač připojení k internetu. Při použití více počítačů najednou je nutné použít router a IP adresy se nastavují do routeru.

  1. V menu Start zvolte „Ovládací panely"
  2. V Ovládacích panelech vyberte „Síťová připojení“
  3. V síťových připojeních vyberte „Připojení k místní síti“.
  4. Na kartě připojení k místní síti klikněte na tlačítko „Vlastnosti“
  5. Na kartě vlastností klikněte na položku „Protokol sítě Internet (TCP/IP)“ a následně klikněte na tlačítko „Vlastnosti“
  6. Na kartě Protokol sítě internet (TCP/IP) - vlastnosti, zvolte možnost „Použít následující adresu IP“ a zadejte IP adresy, které naleznete v Protokolu o předání a převzetí služby. Po jejich zadání vyplníte adresy DNS serverů a nakonec kliknete na tlačítko „OK“. Tlačítko „OK“ odkliknete i na předchozím okně „Připojení k místní síti - vlastnosti“